1. Barta Adalbert (Ungvár): Az adenin molekula adszorbciójának mechanizmusa TiO2(110) felületen XPS módszerrel Absztrakt megnyitása

 2. Bolgár Melinda (Debrecen): Noise measurements in TWIP steels Absztrakt megnyitása

 3. Fülöp Csilla (Budapest): Egy fizikatanár kémia-szerű gondolatai Absztrakt megnyitása

 4. Fekete Balazs (Pécs): Impulzus-transzformátor fejlesztése alacsony áramú kapilláriskisüléssel gerjesztett lágyröntgen-lézerekhez Absztrakt megnyitása

 5. Gajdics Marcell (Budapest): Nagynyomású csavarással előállított nanokristályos Mg-Ni ötvözet mikroszerkezete és hidrogéntárolása Absztrakt megnyitása

 6. Ghahraman Arash (budapest): A study of water wave solitons Absztrakt megnyitása

 7. Gresits Iván (Budapest): A jóságos hőkezelés, avagy mágneses nanorészecskékkel a daganatok ellen Absztrakt megnyitása

 8. Gulyás Márton (Budapest): 3D nyomtatási technológia fejlesztése sejt- és szövettenyészeti alkalmazásokhoz Absztrakt megnyitása

 9. Hegedüs Dávid (Budapest): Könnyű, radioaktív atommagok elektromágneses szétesésének kísérleti vizsgálata Absztrakt megnyitása

 10. Kádár Viktória (Debrecen): A rendezetlenség mennyiségének szerepe heterogén anyagok törésében Absztrakt megnyitása

 11. Kis-Tóth Ágnes (Budapest): Kozmológiai ionizált buborékok Absztrakt megnyitása

 12. Kiss János (Debrecen): Mozgásvizsgálati módszerek a biomechanika tárgykörében Absztrakt megnyitása

 13. Kiss Mátyás (Pécs): Kapilláris kisüléssel gerjesztett lágyröntgenlézerek, csoportok kísérleti kutatásai Absztrakt megnyitása

 14. Kovács Réka Lilla (Debrecen): Vékonyrétegek pára- és gázáteresztő képességének vizsgálata Absztrakt megnyitása

 15. Krizsán Gergő (Pécs): PROSPECTS OF HIGHLY EFFICIENT SEMICONDUCTOR TERAHERTZ PULSE SOURCES Absztrakt megnyitása

 16. Kukucska Gergő (Budapest): A szilicén és a germanén rezonáns Raman-spektruma Absztrakt megnyitása

 17. Lájer Márton Kálmán (Budapest): Truncated Hilbert Space Approach to low-dimensional Quantum Field Theories Absztrakt megnyitása

 18. László Géza (Ungvár): Szikrakisüléses plazma a nanorészecskék előállításának forrása Absztrakt megnyitása

 19. Máté Mihály (Budapest): Simulation of strongly correlated systems with tensor network state methods Absztrakt megnyitása

 20. Mohareb Nora (Debrecen): Thermal and magnetic noises emitted during martensitic transformation in a metamagnetic NiCoMnIn single crystal Absztrakt megnyitása

 21. Nyári Bendegúz (Budapest): Gyenge ferromágnesség Mn3X (X=Sn,Ge,Ga) ötvözetekben Absztrakt megnyitása

 22. Oláh Éva Mária (Budapest): Játsszunk Részecskefizikát! Absztrakt megnyitása

 23. Perger Krisztina (Budapest): Rádiósugárzó aktív galaxismagok a korai Univerzumban Absztrakt megnyitása

 24. Somlai László Ábel (Budapest): Silence measurements and measures for underground gravitational wave detector: characterisation of long term seismic noise in the Mátra Mountains Absztrakt megnyitása

 25. Szegedi Tibor Norbert (Debrecen): Alfa-mag optikai potenciál meghatározása robbanásos elemszintézis szcenáriók modellezéséhez Absztrakt megnyitása

 26. Tajkov Zoltán (Budapest): Exploring the role of spin-orbit coupling in transport properties of heteroatom substituted graphene-like molecules Absztrakt megnyitása

 27. Tóth László (Debrecen): Részleges ciklizálás hatása a martenzites átalakulások aszimmetriájára Absztrakt megnyitása

 28. Turnár Szabolcs (Pécs): THz-driven electron acceleration setup in vacuum Absztrakt megnyitása

 29. Udvarhelyi Péter (Budapest): Gyémántbeli paramágneses ponthibák ab initio jellemzése Absztrakt megnyitása